Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 1 september 2009

Kunstmatige bladeren zorgen voor energie

Het kabinet investeert 25 miljoen in het onderzoeksprogramma 'Towards Biosolar Cells'. Het onderzoeksprogramma richt zich op het efficiënter maken van de fotosynthese van planten. Fotosynthese is de omzetting van zonlicht in energie en bouwstoffen door planten en algen. Ook wordt er binnen het programma gewerkt aan de ontwikkeling van kunstmatige bladeren. Het ministerie van LNV heeft het programma voorgedragen omdat het onderzoek een bijdrage levert aan duurzame energie, verbetering van de voedselvoorziening en duurzame biomassa. Minister Verburg hoopt dat op den duur uit gras en andere groene planten twee keer zoveel voedsel en veevoer en extra brandstoffen gehaald kunnen worden.

Details | Filmpje

Geen opmerkingen: