Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 4 september 2009

Gezocht: mensen om een boom mee op te zetten


De vraag naar arbeid zal de komende jaren sterker toenemen dan de omvang van de beroepsbevolking. Als gevolg van stijgende tekorten op de arbeidsmarkt zal de concurrentie tussen en binnen sectoren toenemen. Dat staat in de Visie Arbeid bomen- en vasteplantensector van het Productschap Tuinbouw. De arbeidsvisie met de titel 'Gezocht: mensen om een boom mee op te zetten' signaleert dat de vraag naar nieuw personeel voor zowel tijdelijke als vaste banen aanhoudt in de boomkwekerijsector. Dit ondanks het feit dat het aantal bedrijfsbeƫindigingen, overnames en fusies zal toenemen.Details | Volledige tekst | Bericht de Boomkwekerij

Geen opmerkingen: