Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 14 september 2009

Strijd tegen de engerling nog geen gelopen race

Engerlingdeskundige Henk Vlug verdiept zich al sedert de zeventiger jaren in graslandplagen. Het begon met een engerlingenprobleem op vliegbasis Soesterberg. De losse zode en de vogels vormden een gevaar voor het vliegverkeer. Ook sportvelden kenden het probleem toen al. Vlug raakte vanuit zijn werk bij het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek in Wageningen betrokken bij het engerlingenprobleem op de nabijgelegen Edese Golfclub. Hij stelt dat het gebruik van chemische middelen vanaf de vijftiger jaren het probleem met de rozekevers heeft verergerd. Hij ontdekte voor het eerst de belangrijke rol die de rozekeverdolkwesp kan spelen in het beheersen van de engerlingenproblematiek. Vlug pleit in een interview in Fieldmanager voor een scoutrol voor Nederlandse sportveldbeheerders en greenkeepers.


Details | volledige tekst | alle artikelen in Greenkeeper no. 4

Geen opmerkingen: