Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 8 september 2009

Boompje kijken voor burgers op internet

Internet wordt steeds vaker ingezet om de onderhoudstoestand van laan- en parkbomen te duiden. Vaak gebeurt dat binnen een gebruikersgroep die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid dezelfde gegevens moeten kunnen raadplegen. De branche maakt ook vorderingen om internet te gebruiken als middel om de burgers te informeren over de onderhoudstoestand van individuele bomen. Het publiceren van de kaplijst zoals de gemeente Haren in Groningen dat doet via Google-maps vormt daarvan een goed voorbeeld.


Details | volledige tekst | Houtkap Haren via Google Maps | alle artikelen in Boomzorg no. 4

Geen opmerkingen: