Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 15 september 2009

Maatje meer is beter

Fouten en miscommunicatie bij beplantingen zijn aan de orde van de dag. Groot probleem is het feit dat bij het realiseren van beplantingen veel en misschien wel te veel partijen betrokken zijn: opdrachtgevers, beheerders, architecten, boomkwekers, aannemers, opdrachtgevers, politiek en natuurlijk ook de burger. Een integrale beplantingsmethode zorgt voor integratie tussen ontwerp,aanleg, beheer en communicatie. Volgens landschapsarchitect Frits Ruyten kijken al deze stakeholders soms te veel vanuit hun eigen belang naar een te realiseren beplanting zonder oog te hebben voor het uiteindelijke doel: een beplanting die aansluit bij de eisen en wensen van de burger.

Details | volledige tekst | alle artikelen in Boomzorg no. 4 | Website

Geen opmerkingen: