Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 15 september 2009

Verticillium in laanbomen en rozen onderzocht


Verticillium dahliae veroorzaakt veel uitval in een groot aantal boomkwekerijgewassen. De schimmel is inmiddels wereldwijd verspreid. Volgens een inventarisatie, uitgevoerd door PPO in 2008, kost deze bodemschimmel de sector jaarlijks miljoenen.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: