Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 29 september 2009

LEI: 'Agrarisch kennissysteem is robuust'


Het agrarische kennissysteem van Nederland kan goed mee in een veranderende markt. Belangenbehartiging in de sector staat echter onder druk. Dat staat in het LEI-rapport 'Kennissysteem en belangenbehartiging in de agrosector'.
Het agrarische kennissysteem en de sterke agrarische belangenbehartiging waar ons land om bekend staat, zijn de 20 jaar nogal veranderd. Wageningen UR concludeert in het rapport dat dit systeem door zijn aanpassingsvermogen ook in de toekomst goed meekan.


Details | volledige tekst | Bericht de Boomkwekerij

Geen opmerkingen: