Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 28 september 2009

'Duurzaamheid moet, maar moet niet doorslaan'


In de ideale wereld is iedereen, dag in dag uit, bezig met duurzaamheid. Maar die ideale wereld bestaat vooralsnog niet. En iedereen, die zich anno 2009 inzet voor duurzaamheid, heeft daarnaast ook andere belangen. Groenvoorzieningsbedrijven bijvoorbeeld moeten hun streven naar duurzaamheid combineren met een gezond bedrijfsrendement. 'Zorg voor een gezonde druk op de ketel aldus Bert Gijsberts, voorzitter van de VHG en in het dagelijkse leven directeur van een groenvoorzieningsbedrijf in Almere.


Details | volledige tekst | Alle artikelen in Boomzorg no. 4a

Geen opmerkingen: