Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

zaterdag 26 september 2009

Stille gebieden in de stad : de stad is stiller dan je denkt...

Veel mensen waarderen een levendige stad maar zouden toch liever gevrijwaard zijn van onnodig en overmatig lawaai. Uit onderzoek blijkt niet alleen dat lawaai schadelijk kan zijn voor de gezondheid, maar ook dat stille plekken in de stad kunnen compenseren voor de drukte van de stad, bijdragen aan herstel en 'op adem komen', en dat rust de positieve invloed van een prettige plek in de stad versterkt. De aanleiding voor het hier beschreven project “Stille gebieden in de stad”, deels in opdracht van het Ministerie VROM uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, ligt zowel in de Europese Richtlijn Omgevingslawaai als in het advies "Stille gebieden en gezondheid" van de Gezondheidsraad. In het advies wordt gewezen op het belang van stille gebieden in de stad die geluidhinder en andere vormen van stress kunnen compenseren.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: