Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 1 oktober 2009

PR & imago onderwijs en werken in groen

Het grote scala aan beroepen en opleidingsmogelijkheden binnen de groene sector is vrij onbekend. Over het algemeen is er een beperkt beeld van de sector dat niet wordt ondersteund door een positief imago. In de groene sector is echter veel veranderd door onder andere automatisering, schaalvergroting, globalisering en professionalisering. De behoefte aan gekwalificeerd personeel is groot en die behoefte zal de komende jaren verder toenemen door een grotere krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing. Vanuit diverse brancheorganisaties is PR materiaal ontwikkeld om het imago van het agrarisch onderwijs en het werken in het groen te verbeteren. Het RIGO-Project Growing Green Competence Center (GGCC) is een veel omvattend project dat in drie deelprojecten wordt vormgegeven: VMBO, MBO en Bedrijfsleven. Uitgangspunt hierbij is dat alles binnen de deelprojecten vanuit de behoefte van het bedrijfsleven geïnitieerd is.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: