Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 17 september 2009

Inspirerend gewasbeschermingsonderwijs dankzij samenwerking met Wageningen UR

Onderzoekers van Wageningen UR en docenten gewasbescherming werken samen aan inspirerend en actueel onderwijs. De onderzoekers brengen de kennis in en de docenten dragen zorg voor de didactische kant. Het beleidsondersteunende onderzoeksprogramma Plantgezondheid (BO-06) ondersteunt deze unieke samenwerking in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Plant Sciences Group heeft een brochure uitgebracht over hoe lespakketten, databank, scholingsdagen en workshops tot stand komen en bijdragen aan een structurele band tussen onderzoek en onderwijs. Nieuwsgierig naar de X-factor van deze succesvolle samenwerking? Download dan de brochure 'Kwistig met kennis' via onderstaande link.

Details | Download hier de brochure 'Kwistig met kennis'

Meer weten? Neem dan contact op met Gera van Os:
Gera.vanos@wur.nl
Plantgezondheid BO-06

Geen opmerkingen: