Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 17 september 2009

LNV-beleid in 2010: innovatie en verduurzaming sleutel voor vitale sector

Hoe gaat de regering de economie stimuleren, en hoe kan dat de situatie in de tuinbouw beïnvloeden? Wat betekenen de maatregelen van de overheid voor tuinders?
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet in 2010 stevig in op de nieuwe technologieën die bijdragen aan duurzame productie in de landbouw, tuinbouw, veehouderij en visserij. In totaal trekt de minister volgend jaar ruim 386 miljoen euro uit voor duurzame productie.

In de populaire versie van de LNV-begroting 2010 ook aandacht voor groen onderwijs, 'voedsel, dier en consument' en 'natuur, landschap en platteland'.

Details | LNV-beleid in 2010 | Rijksbegroting LNV | persbericht LNV | Informatie Vakblad voor de Bloemisterij

Geen opmerkingen: