Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 18 september 2009

Bacterierot in Sedum : hoe te handelen?

In Sedum kan een bacterieziekte voorkomen die zich bij nat weer snel door het gewas verspreidt. De vermoedelijk oorzaker is Erwinia chrysanthemi, ook wel Dickeya genoemd. Deze bacterie zorgt in hyacint voor het gevreesde, agressieve witsnot en in Dahlia voor bacterieverwelkingsziekte. De bacteriƫn zijn niet met chemische middelen te bestrijden. Door onderzoek bij PPO Boomkwekerij naar Erwinia in bolgewassen is al veel bekend over infectie en verspreiding. Deze kennis is waarschijnlijk ook bruikbaar voor Sedum.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: