Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 17 juli 2009

Nieuwe Milieu-effectenkaarten bloembollen 2009

De Milieu-effectenkaarten 2009 bij de teelt van hyacint,narcis,lelie en tulp zijn nu beschikbaar. Milieu-effectenkaarten geven inzicht in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen. Op de kaarten staat informatie over de middelen, toepassingstijdstip, het risico van uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen zoals bestuivers en natuurlijke vijanden. Voor verschillende gewasgroepen zijn milieu-effectenkaarten opgesteld door CLM in samenwerking met Telen met toekomst.


Milieu-effectenkaarten bloembollen 2009 | gebruiksaanwijzing Milieu-effectenkaarten

Geen opmerkingen: