Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 14 juli 2009

Driftbeperking nodig om middelen te behouden

Driftbeperkende eisen zijn nodig om te voorkomen dat middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Als middelen in te hoge concentraties voorkomen in het water, leidt dit meestal tot een verbod op het middel. Voor veel gewasbeschermingsmiddelen gaan extra drifteisen gelden, om zo de middelen te behouden.Naast de verplichte teeltvrije zone en het gebruik van driftarme doppen en kantdoppen is er nog een aantal maatregelen in het lozingenbesluit open teelten en veehouderij opgenomen om emissie te beperken.Details | volledige tekst | Meer over driftbeperking en boomkwekerijen in ARTIK+

Geen opmerkingen: