Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 10 juli 2009

Leer trips (her)kennen


In de glastuinbouw is trips al heel lang een goede bekende. In de boomkwekerij is dat niet zo. Boomkwekerijen krijgen steeds meer last van verschillende soorten trips. DLV Plant en PPO zijn in 2008 een onderzoek gestart naar de geïntegreerde bestrijding van dit plaaginsect. Het beter leren (her)kennen van trips is daarbij een eerste stap.


Details | volledige tekst | Meer over trips en boomkwekerijen in ARTIK+

Geen opmerkingen: