Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 9 juli 2009

Kuipplantentelers gewaarschuwd voor Tuta absoluta

Tuta absoluta, een schadelijke tomatenmineermot, vormt op korte termijn nog geen bedreiging voor de sierteelt in Nederland. Maar alertheid is wel geboden. Vooral telers van kuipplanten, behorend tot de Solanaceae, doen er goed aan de plaag in de gaten te houden. Afgelopen maanden is de Tuta absoluta bij enkele tomatentelers in Spanje en Marokko gesignaleerd. Zeer recent is hij ook aangetroffen in enkele pakstations in west-Nederland. Het is een schadelijke mot met een sterke voorkeur voor Solanaceae, zoals tomaat en aubergine. De vraag is nu in hoeverre deze mot zich gaat vestigen in Nederland en een bedreiging kan gaan vormen voor siertelers.


Bericht Vakblad voor de Bloemisterij | Filmpje You Tube | Meer informatie in Groenten en Fruit

Geen opmerkingen: