Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 20 juli 2009

Bollenteelt medicijn voor Alzheimer gloort

Nieuw afzet kanaal opent zich voor kwekers. Het winnen van de werkzame stof galanthamine tegen Alzheimer uit narcisbollen is in Engeland al jaren winstgevend. In Nederland vindt onderzoek plaats naar teeltmaatregelen en bewaarmethoden die het gehalte aan die stof moeten verhogen en na oogsten op peil moeten houden.


Details | Alle artikelen in Vakwerk nr. 16 in Artik+ | Wikipedia over Alzheimer | Website

Geen opmerkingen: