Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 22 juli 2009

Gps zet door in boomkwekerij


Er zijn nog niet veel boomkwekers die met gps werken, maar de belangstelling voor de plaatsbepalingstechniek groeit snel. Hoewel de kosten hoog lijken, levert een gps-systeem uiteindelijk winst op. Mechaniseren met gps op je trekker is niet alleen voorbehouden aan loonwerkers. Ook boomkwekers kunnen hun voordeel doen met gps. Er is geen grootschalige teelt vereist om zo'n systeem rendabel te maken.

Details | Achtergrondinformatie in de Boomkwekerij | filmpje | Meer over precisielandbouw en boomkwekerijen in ARTIK+

Geen opmerkingen: