Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 23 juli 2009

Oogstraming 2009: meer bedrijven met peren dan met appels

Uit de oogstraming 2009 blijkt een iets grotere appel-oogst en een grote perenoogst in vergelijking met 2008. Het aantal fruitbedrijven (met pit en steenvruchten) en het bijbehorende areaal fruit zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2007 bleef het fruitareaal voor het eerst sinds jaren constant. Het aantal bedrijven vertoont wel een dalende lijn, waardoor de gemiddelde oppervlakte per bedrijf is gestegen.


Details | Overzicht | Alle artikelen in Fruitteelt nr. 29 in Artik+

Geen opmerkingen: