Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 25 juni 2009

Nieuw dossier: Bemesting in de boomkwekerij

In 2006 is de nieuwe mestwetgeving ingevoerd. Door de nieuwe mestwetgeving zijn de stikstof- gebruiksnormen voor de boomkwekerij relatief laag. Hierdoor is het voor de kwekers noodzaak om zo efficiƫnt mogelijk om te gaan met de toegestane stikstofgebruiksruimte om aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Deze wijze van bemesten levert voordeel op voor het milieu maar bespaart ook geld. De gebruiksnormen hebben consequenties voor de bedrijfsvoering en vragen om goede keuzes ten aanzien van organische stofbemesting, stikstof- en fosfaatbemesting.

Vandaag is er een nieuw dossier toegevoegd over bemesting in de boomkwekerij. Het dossier geeft uitleg over het thema, links naar publicaties en bronnen, de expert op dit gebied en websites met meer informatie.


Dossier Bemesting in de boomkwekerij | Alle dossiers in Artik+

Geen opmerkingen: