Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 23 juni 2009

Klimaatveranderingen en insectenplagen: wat kunnen we verwachten?

De huidige klimaatmodellen voorspellen voor West-Europa een verdere temperatuurstijging en meer perioden met droogte en hittegolven. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor het optreden van insectenplagen en daarbij zijn er zowel directe en indirecte effecten. In Nederland wordt meer droogtestress bij bomen verwacht en daarmee meer aantastingen door secundaire insecten. Juist de secundaire insecten hebben het vermogen om boomsterfte te veroorzaken.

Details | Publicatie Alterra | Dossier Klimaatverandering en plantgezondheid

Geen opmerkingen: