Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 18 juni 2009

De koeientuin : cowfortable, een nieuw ontwerpprincipe

Een nieuw ontwerpprincipe: Binnen = Buiten. Dat is het principe van De Koeientuin: een nieuw concept voor het ontwerpen van huisvesting voor melkvee. Compleet met bomen en begroeiing, maar ook voorzien van de modernste snufjes om het de boer en de koe zo aangenaam mogelijk te maken. Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp is 'wat wil de koe?' De Koeientuin is een serieuze poging om het anders te doen; om de principes van het Nieuwe Bouwen toe te passen in de melkveehouderij en de behoefte van de koe als uitgangspunt te nemen.

Details | volledige tekst | Filmpje

Geen opmerkingen: