Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 15 juni 2009

Innovatiemonitor 2008 : glastuinbouw meest innovatieve sector

Van de glastuinders durft 41% te innoveren. Dit percentage ligt in andere land- en tuinbouwsectoren 8 tot 22% lager. Dit blijkt uit de innovatiemonitor 2008 van Wageningen UR. De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op het Bedrijven-Informatienet van het LEI en een jaarlijkse enquĂȘte onder de deelnemende bedrijven over innovatie en aanverwante onderwerpen. Het is de eerste keer dat een LEI-rapportage geheel gewijd is aan monitorgegevens over innovatie en vernieuwing.


Details | volledige tekst | Bericht in Vakblad voor de Bloemisterij

Geen opmerkingen: