Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 11 juni 2009

Alle veranderingen in het middelenpakket op een rij

DLV Plant en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) hebben een digitale middelencheck ontwikkeld. Hiermee kan snel worden vastgesteld welke producten in de middelenkast niet meer zijn toegelaten in de open teelten en de glastuinbouw. De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen en maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken. Zo kan men kiezen voor de minst schadelijke bestrijdingsmaatregel. Het concept met de naam 'De bezem door de middelenkast' is ontwikkeld in opdracht van de provincie Drenthe, Waterleidingsmaatschappij Drenthe en LTO Noord. Inmiddels is de methode toegepast bij 350 agrariƫrs.

Details | Website | Bericht de Boomkwekerij

Geen opmerkingen: