Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 29 juni 2009

De kracht van de greenports in Zuid-Holland

Het aandeel van Zuid-Holland in het landelijke areaal boomteelt is sinds 1980 flink afgenomen. Dat blijkt uit het rapport 'Kracht van de Greenports in Zuid-Holland' van landbouweconomisch instituut LEI Wageningen UR. Landelijk nam het areaal boomteelt toe van 6.163 ha in 1980 tot 16.185 ha in 2007. In Zuid-Holland groeide het areaal in dezelfde periode van 1.069 ha naar 1.526 ha. Percentueel is dat een afname van 17% naar 9% van het landelijk areaal. De provincie Zuid-Holland vindt het, met het oog op de vitaliteit van de Greenport, belangrijk dat de teelt in de provincie op peil blijft. Daarom is voor boomteelt in de regio Boskoop een kritische ondergrens van 1.100 ha vastgesteld.


Details | LEI publicatie | Bericht de Boomkwekerij

Geen opmerkingen: