Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 30 juni 2009

Bijzonder boomteeltsysteem in ontwikkeling

In Opheusden is een bijzonder teeltsysteem in ontwikkeling: boomteelt in goten die boven de grond staan. Het systeem kan de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen minimaliseren, de kwaliteit van de bomen optimaliseren, de arbeidsomstandigheden verbeteren én het teeltrendement verhogen. Het project 'Teelt uit de grond' loopt sinds oktober 2008 en duurt tot en met december 2010.


Bericht de Boomkwekerij | Eerder verschenen artikel uit 2007 | Filmpje telen in goten | Alle artikelen in de Boomkwekerij nr. 25/26 in Artik+

Geen opmerkingen: