Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 11 mei 2009

Starre wetgeving werkt tijdelijke natuur tegen

Natuurwetten zijn er om dieren en planten te beschermen. Maar de regelgeving rond tijdelijke natuur op braakliggende bouwterreinen doet precies het tegendeel. Die leidt ertoe dat projectontwikkelaars er alles aan doen om planten en dieren te weren. Alterra-onderzoeker Pieter Slim en jurist Hans Woldendorp bedachten tien oplossingen om projectontwikkelaars te overtuigen natuur op braakgrond zijn gang te laten gaan.


Details | volledige tekst | Bericht Tuin & Landschap | Bericht Resource

Geen opmerkingen: