Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 11 mei 2009

Emissietest Telen met Toekomst voor Bollentelers

Uit metingen blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in bollenteeltgebieden de laatste jaren langzaam verbetert. Er worden toch nog steeds middelen in te hoge concentraties in het slootwater aangetroffen. Telen met toekomst heeft een test ontwikkeld waarmee telers kunnen nagaan of op het bedrijf voldoende maatregelen worden getroffen om emissie te voorkomen.


Bericht Agri Holland | Emissietest

Geen opmerkingen: