Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 1 mei 2009

Driftbeperking nodig om middelen te behouden

Naast de verplichte teeltvrije zone en het gebruik van driftarme doppen en kantdoppen zijn er nog een aantal maatregelen in het Lozingenbesluit open teelten en veehouderij opgenomen om de emissie te beperken. Voor veel gewasbeschermingsmiddelen gaan extra drifteisen gelden, om zo de middelen te behouden. Te hoge concentraties middel in het oppervlaktewater kunnen er immers toe leiden dat middelen verboden worden. Ervoor zorgen dat middelen niet in het water terechtkomen, is mogelijk door ze op een verantwoorde wijze toe te passen.


Details | Meer informatie over spuittechniek in de Boomkwekerij | Emissiecheklist 2009

Geen opmerkingen: