Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 29 april 2009

Aanpassing Borgstellingsfonds nadelig voor boomkwekerij

In opdracht van het ministerie van LNV is onderzoek verricht naar de wijze waarop het instrument Borgstellingsfonds toekomstbestendig kan worden gemaakt. Hierbij is onderzocht of het oorspronkelijke doel aanpassing behoeft en in welke vorm het Borgstellingsfonds het meest effectief is. De aanpassingen van het Borgstellingsfonds Landbouw kunnen een ongunstig effect hebben voor de boomkwekerij. Dat blijkt uit een analyse van de voorgestelde aanpassingen. De wijzigingen zullen waarschijnlijk eind dit jaar worden ingevoerd.

Details | volledige tekst | Bericht de Boomkwekerij

Geen opmerkingen: