Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 12 maart 2009

Natuurbeelden in de Nederlandse literatuur

De dieren staan centraal in de Boekenweek 2009. In deze scriptie van Marjolein Eva Kloek staat de natuur centraal. Zij maakte een vergelijking tussen autochtone en allochtone schrijvers afkomstig uit het islamitisch cultuurgebied. Uitgangspunt bij haar studie was, dat het van belang is de allochtone bevolking bij natuurbeheer te betrekken. Om te beginnen moet je dan kennis nemen van hun manier van beleven en kijken naar die natuur. En dat deed Kloek grondig met bestudering van veel literatuur en diepgaande analyses. Haar werk is niet onopgemerkt gebleven. Ze ontving er de Wageningse scriptieprijs 2008 voor.

Details | volledige tekst | kunstenaarsaffiches Boekenweek 2009

Geen opmerkingen: