Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 9 maart 2009

Brandnetelsoep koken op de bso

In bomen klimmen, vuurtje stoken, hutten bouwen. Welk kind wil dat niet. Toch bieden maar weinig locaties voor buitenschoolse opvang (bso) die mogelijkheid. Groene kinderopvang staat nog in de kinderschoenen. Het zou helpen als de wetgeving meer is toegesneden op uitdagend speelgroen. Dat adviseren onderzoekers van Alterra van Wageningen UR aan LNV.


Details | volledige tekst | Bericht Wageningen UR | Meer informatie over spelen in de natuur

Geen opmerkingen: