Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 6 maart 2009

'Bomen blijven' 2005-2009 : visie op de toekomst van de laanbomensector

Bomen Blijven: 2005-2009 is een visie die de laanbomensector in Nederland voor de korte termijn richting geeft en een doorkijk voor de lange termijn. Het rapport werd opgesteld voor de periode 2005 tot 2009. Martien Mantje en Jeroen van der Meer hebben aan deze visie gewerkt in het kader van hun afstudeeropdracht aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Op basis van interviews is de visie geschreven en getoetst bij de cultuurgroep van laan-, bos- en parkbomen. De visie is bedoeld als leidraad voor beleidsontwikkeling en belangenbehartiging en dient als handvat voor de bedrijfsontwikkeling. Maar wat heeft de visie de laanboomsector gebracht?


Details | volledige tekst | Bericht de Boomkwekerij | Alle artikelen de Boomkwekerij no. 7 in Artik+

Geen opmerkingen: