Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 6 maart 2009

Spuiten op golfterreinen

In de Greenkeeper een special over 'Spraying' met artikelen over het spuiten met vloeibare meststoffen en plantengroeiregulatoren op golfterreinen, en over het spuiten met lage druk en lage watervolumes. Planten van gewasbeschermingsmiddelen voorzien vergt veel tijd. Vooral omdat we gewend zijn de producten toe te dienen met een grote hoeveelheid water (300 – 1000 l ha-1). Wat gebeurt er eigenlijk als we de hoeveelheid water zouden verminderen?


Details | alle artikelen in Greenkeeper no. 1

Geen opmerkingen: