Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 16 maart 2009

Eerste week van april in teken van teek

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de eerste week van april uitgeroepen tot 'Week van de teek'. Door een recente, rechterlijke uitspraak wordt de ziekte van Lyme, die wordt veroorzaakt door een tekenbeet, gezien als een beroepsziekte. Hoewel de groene vakman dichte begroeiing en struikgewas niet kan mijden, kan hij wel maatregelen treffen om een tekenbeet te voorkomen, zoals het dragen van gesloten, huidbedekkende kleding. Ook is het goed na het werk in bos en natuur het lichaam elke 24 uur te controleren op tekenbeten. Snel ingrijpen na een beet, houdt de gevolgen beperkt.


Bericht Tuin & Landschap | Website Week van de teek | Meer over de ziekte van Lyme in Artik+

Geen opmerkingen: