Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 18 maart 2009

De kwetsbaarheid van delta's

Bewoning van een deltagebied is niet zonder risico. De verwachtingen rond klimaatverandering en recente rampen in deltagebieden sporen ons aan tot duurzaam deltabeheer. Uit een wereldwijde verkenning van de problemen waar bewoonde rivierdelta’s, zoals Nederland, mee te maken zullen hebben in de 21e eeuw blijkt de kwetsbaarheid van delta’s. Ook komt naar voren dat herstel van natuurlijke deltaprocessen kan leiden tot duurzame veiligheid. Dit laatste biedt aanknopingspunten voor het natuurbeleid van LNV op de lange termijn.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: