Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 24 december 2008

Educatief GIS-portaal


De website EduGIS laat je kennismaken met Geografische Informatiesystemen (GIS). EduGIS is een portaal voor het onderwijs dat leerlingen in staat stelt digitale kaarten van Nederland te raadplegen en te analyseren om zo mee te denken over hun leefomgeving. Bijvoorbeeld nagaan welke typen landschap er in Nederland zijn aan de hand van kaarten uit de nota Ruimte of hoe het zit met de spreiding van het percentage landbouwgrond en natuur. Eigen waarnemingen rond school koppelen aan digitale kaarten met informatie kan de betrokkenheid van leerlingen bij het nadenken over landbouw en natuur in Nederland stimuleren. Aardrijkskunde met GIS is de manier om voor
leerlingen de belangrijke agrosector in Nederland in kaart te brengen en daarbij betrokken te raken.


EduGIS | overzicht lesmateriaal | achtergrondartikel

Geen opmerkingen: