Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 29 december 2008

Bodemverdichting in 'urban soils', door de mens beïnvloede bodems

Twee artikelen in het tijdschrift Boomzorg over bodemverdichting in 'urban soils'. In het eerste artikel een kijk op verdichting: Bij een natuurlijke bodemvorming ontstaat een bodem met voldoende verdichting die stabiel is, maar ook open genoeg om planten de mogelijkheid te geven erin te kunnen wortelen. Er zijn maar weinig plaatsen met een dermate hoge verdichting dat planten zich er niet in kunnen vestigen. Menselijke activiteit veroorzaakt vaak verdichting. Om goede groeicondities te krijgen moet het verdichtingniveau van een bodem waar we mee werken bekend zijn. Wanneer een bodem gaat verdichten worden de organische bindmiddelen in de bodem verbroken en worden de bodemdeeltjes samengedrukt, zodat de poriënruimte wordt opgevuld. In het tweede artikel worden drie methoden uitgelegd waarmee de verdichting van de bodem bepaald kan worden: 1. De Proctorproef, gebaseerd op het maximale droge volume in verhouding tot de optimale vochtigheidsgraad. 2. Dichtheidsmeting door penetratieweerstand en 3. Verdichting bepalen met volumedichtheid.


Details deel 1 | volledige tekst | Details deel 2 | volledige tekst

Geen opmerkingen: