Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 30 december 2008

Lichte inkomensdaling in de boomteelt

Jaarlijks geeft het LEI een overzicht van het economisch resultaat van agrarische bedrijfstypen en van de gehele land- en tuinbouw. Daarnaast wordt een analyse gegeven van de uitkomsten van groepen bedrijven uit het Bedrijven-Informatienet tot 2007. Zo worden van bedrijven in de veehouderij, akkerbouw en tuinbouw de opbrengsten, kosten, rentabiliteit en inkomen gepresenteerd.


Details | volledige tekst LEI-rapport | volledige tekst per hoofdstuk | artikelen over het LEI-rapport in AGD | Artikel over de opengrondstuinbouw

Geen opmerkingen: