Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 23 december 2008

Goed gebruik van kettingzaag een zaak van levensbelang

De winter en het vroege voorjaar zijn het uitgelezen moment om je als boomverzorger bezig te gaan houden met onderhoud aan bomen en andere houtopstanden. Voorwaarde is natuurlijk dat je apparatuur en opleidingen om met de benodigde machines om te gaan in orde zijn. En eigenlijk zou iedere (professionele) gebruiker van een kettingzaag een gedegen opleiding moeten hebben om met de, waarschijnlijk gevaarlijkst bestaande, tuin- en parkmachine om te gaan. De belangrijkste punten rondom het gebruik van een kettingzaag en de veiligheidsprocedures rondom een kettingzaag worden op een rij gezet door Hugo van Bijsterveldt van Husqvarna.


Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: