Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 25 september 2008

Klimaatverandering en landschapsbeleid


In de serie "Anticiperend Landschapsbeleid" is een boekje verschenen over de effecten van klimaatverandering en klimaatbeleid op de landschappelijke waarden in Nederland. Frank Veeneklaas behandelt hierin onder meer natuurlijke vegetatie, nieuwe landbouwgewassen, windturbines, ruimtelijke maatregelen en waterbeheer. Na elk van een aantal mini-toekomstverkenningen is hij de kansen voor een anticiperend landschapsbeleid nagegaan

Details | volledige tekst |

Geen opmerkingen: