Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

maandag 22 september 2008

Stadsboom.nl

Stadsboom.nl is een afstudeerproject van studenten van Hogeschool van Hall Larenstein. Er is onderzoek gedaan naar het toepassen van bomen door gemeenten in de stad. Stadsboom.nl is een internetsite voor groenbeheerders, ontwerpers en andere geïnteresseerden. De site biedt informatie over het toegepaste bomensortiment in Nederland en over het inrichten van een groeiplaats. Het doel van de site is om te informeren maar vooral om boombeheerders en ontwerpers aan het denken te zetten.


Website | Details

Geen opmerkingen: