Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

donderdag 25 september 2008

Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg

Cultuurhistorie staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Echter bij de aanleg van nieuw bos in ons land (jaarlijks zo’n 500 tot 1.500 hectare) valt op dat er niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie van het te bebossen perceel en het omliggende landschap. Cultuurhistorische elementen en structuren worden vaak onbewust genegeerd, raken beschadigd of gaan zelfs verloren. Daardoor ontstaan bossen die niet passen in het landschap, een gemiste kans. Probos heeft daarom in samenwerking met Het Geldersch Landschap het project ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg’ opgezet, met in het afgelopen jaar vier ontwerpateliers en drie voorlichtingsdagen


Details | volledige tekst | recente artikelen in Vakblad Natuur Bos Landschap

Geen opmerkingen: