Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 26 augustus 2008

Verspreiding van wasberen in Nederland

Onderzocht is of Nederland als leefgebied voor de wasbeer geschikt is en wat de mogelijke gevolgen van wasberen zijn voor de biodiversiteit en de volksgezondheid.Wanneer de wasbeer zich permanent vestigt in Nederland zijn, gezien de ervaringen in Duitsland, de effecten met betrekking tot diergezondheid, de economische en ecologische schade klein. Wasberen zouden in Nederland daarom hun huidige status in de Flora & Faunawet kunnen houden. Er kan ontheffing worden verleend ter voorkoming van schade en overlast.

Meer informatie | Volledige tekst


Foto: Belgian Chocolate
.

Geen opmerkingen: