Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 29 augustus 2008

Boomkwekerij : op zoek naar de markt

Het aantal boomkwekerijbedrijven in de regio Boskoop is over tien jaar gehalveerd. Dat zegt voorzitter Peter Bontekoe van de NBvB-kring Boskoop in dit sectorrapport 'Op zoek naar de markt'. In deze brochure schenkt ABN AMRO aandacht aan de ontwikkelingen in de boomkwekerij en de markt wordt in beeld gebracht. De consument kijkt met een hele andere blik dan de teler.

Details | Volledige tekst

Geen opmerkingen: