Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

vrijdag 22 augustus 2008

Te veel dikke bomen in het bos?

Het aandeel dikke bomen in het Nederlandse bos neemt als gevolg van het huidige bosbeheer steeds verder toe. Er bestaat de vrees dat deze toename leidt tot problemen bij de rondhoutverwerkende industrie en daarmee bij de rondhoutafzet. Dit Bosbericht laat zien of deze vrees terecht is. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van het jaarlijkse onderzoek onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland

Details | Volledige tekst

Foto: Russ Bowling, via Flickr
.

Geen opmerkingen: