Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 19 augustus 2008

Spelen in de bossen : van natuurlijke materialen tot veilige speeltoestellen

Wanneer valt een speelelement in een speelbos onder de definitie van een speeltoestel onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)? De Voedsel- en Waren Autoriteit deed hiernaar onderzoek. Met veel foto's van voorbeelden van speelelementen als speeltoestel in speelbossen.

Details | volledige tekst


Foto: G.Naharro, via Flickr
.

Geen opmerkingen: