Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

woensdag 14 mei 2008

Nieuw gebiedsdossier Groene Hart - westelijk-veenweidegebied

Er is weer een nieuw dossier beschikbaar gekomen in onze database Land Bodem Water met gebiedsgerichte informatie over Nederland. Alle informatie over het veenweidegebied van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, beter bekend als Groene Hart is bij elkaar gebracht. Het gaat dan met name over bodemdaling, waterhuishouding, en het (toekomstige) gebruik van het gebied. Een typische Nederland Laag benadering, dat tevens gaat over het behoud van een kenmerkend landschap, waar het agarisch bedrijf zo kenmerkend in past.


Dossier Groene Hart - westelijk-veenweidegebied | alle gebiedsgerichte dossiers

Geen opmerkingen: