Welkom bij de Groen-blog


De Groen-Blog is juni 2007 opgezet door Bibliotheek Wageningen UR als een vervolg op de samenwerking met docenten Groene Ruimte in de Redactiecommissies Groene Ruimte. De blog biedt informatie uit de database ARTIK+, maar Bibliotheek Wageningen UR wil met name ook docenten Groene Ruimte zelf uitnodigen om mee te bloggen op de Groen-Blog. Reacties zijn welkom!

dinsdag 13 mei 2008

Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen vormt voor Nederland en Europa een uniek natuurgebied met een bijzondere ornithologische en ecologische betekenis. Het gebied is uniek vanwege de grootschalige spontane ontwikkeling van het ecosysteem. Valt er dan verder nog iets te ontwikkelen in dit gebied? De International Committee on the Management of the Oostvaardersplassen vindt van wel. Een nieuwe gedetailleerde beschrijving van de doelstellingen is wenselijk, zo luidde het advies aan LNV. Die visie ligt er nu. Opgesteld door de man, die in Nederland natuurontwikkeling op de kaart zette.

Details | volledige tekst

Geen opmerkingen: